Skip Ribbon Commands
Skip to main content

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT PHONG TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO ƯU TÚ

Thông tin cần biết  
DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT PHONG TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO ƯU TÚ
​​

Căn cứ Nghị định 27/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ  Quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân", “Nhà giáo Ưu tú"; Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân", “Nhà giáo Ưu tú"  thành phố Phủ Lý lần thứ 16 năm 2023 đăng công khai danh sách các Nhà giáo được Hội đồng cơ sở đề nghị. Các ý kiến phản hồi (nếu có) xin gửi bằng văn bản về Hội đồng cấp thành phố qua Phòng Giáo dục và Đào tạo - Số 136B, đường Quy Lưu, phường Minh Khai, Thành phố Phủ Lý hoặc email: pgdphuly@phuly.edu.vn

       Thời hạn tiếp nhận ý kiến: Từ ngày 09/12/2022 đến hết ngày 19/12/2022)​2004_Lay ý kien thăm dò dư luận_UBND TP_2022_1 (2).pdf

Danh sách đề nghị xét tặng NGƯT lần thứ 16-tham do du luan.doc