Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phủ Lý: Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015- 2020.

Tin tức - Sự kiện  
Phủ Lý: Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015- 2020.
Ngày 29/6/2020 Thành phố Phủ Lý long trọng tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015- 2020.

IMG_1893.JPG

Về dự có đồng chí Đinh Thị Lụa- Tỉnh ủy viên, phó chủ tịch UBND Tỉnh; đ/c Nguyễn Bá Cẩn- phó giám đốc sở Nội vụ, lãnh đạo các sở, ban  ngành của Tỉnh. Về phía Thành phố có đ/c Bùi Văn Hùng- ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, chủ tịch HĐND Thành phố; đ/c Nguyễn Anh Chức- Tỉnh ủy viên, phó bí thư Thành ủy, chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo các ban, ngành đoàn thể của Thành phố; lãnh đạo Đảng ủy- UBND các phường xã; các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

IMG_1918.JPG

Trong 5 năm qua, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, thành phố gặp không ít những khó khăn, thách thức trong điều kiện diễn biến bất thường, phức tạp của thời tiết, dịch bệnh như dịch tả lợn châu Phi, dịch bệnh Covid-19… Trong bối cảnh đó, nhân dân thành phố vẫn ra sức nỗ lực phấn đấu để củng cố, xây dựng thành phố Phủ Lý phát triển theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở ngày càng được củng cố vững mạnh.

IMG_1919.JPG

Trong 5 năm qua, thành phố đã ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo, hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng. Phong trào thi đua tập trung vào các lĩnh vực mũi nhọn, khâu yếu, việc khó, việc mới, nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất hoặc những việc nhân dân đang quan tâm, đồng thời từng bước hướng thi đua về cơ sở. Nhiều phong trào thi đua đã có chiều sâu với chất lượng, hiệu quả và mang tính xã hội cao, tiêu biểu là phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới",“Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển",“Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" và phong trào “Cán bộ công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở"...v.v.. Nội dung thi đua gắn kết với thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về  "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", thi đua thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng kinh tế bền vững. Ngoài công tác thi đua, khen thưởng thường niên, thành phố còn đổi mới, mở rộng các hình thức thi đua theo chuyên đề, thi đua theo đợt, thi đua lập thành tích chào mừng các ngày kỷ niệm, các sự kiện chính trị của đất nước và địa phương….. Qua đó đã tạo dựng được không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp trong phạm vi toàn thành phố, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

IMG_1918.JPG

Trong 5 năm qua, cơ bản các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội thành phố đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt 16,9% năm; Thu ngân sách tăng trưởng vượt bậc qua các năm, tốc độ tăng bình quân hàng năm giai đoạn 2016 - 2020 tăng 17,83%; tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt 19,51% năm. Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý đô thị được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm tập trung thực hiện. Công tác quản lý đô thị được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và dần đi vào nền nếp góp phần tích cực vào quá trình phát triển đô thị và nông thôn trên địa bàn thành phố đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 5 năm qua, thành phố đã triển khai thực hiện 400 dự án, công trình với tổng mức đầu tư hơn 8 nghìn tỷ đồng. Năm 2018, thành phố đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành xây dựng nông thôn mới.

IMG_1913.JPG

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, các phong trào thi đua đã được phát động thường xuyên, bám sát nhiệm vụ trọng tâm của địa phương. Nổi bật là các phong trào: "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", cuộc vận động "Xây dựng nếp sống văn minh đô thị, người Phủ Lý văn minh thanh lịch". " Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Các phong trào văn hoá phát triển sâu rộng, đi vào đời sống nhân dân, có tác dụng tích cực đến nhiều mặt của đời sống xã hội. Tỷ lệ gia đình văn hoá đạt 95,2%; Ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục phát triển, giữ vững đơn vị lá cờ đầu của ngành giáo dục và đào tạo Hà Nam. Mạng lưới cơ sở trường lớp, cơ sở vật chất của các trường học ngày càng hoàn thiện, quy mô phù hợp đáp ứng yêu cầu người học.

Thi đua trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị đã được Thành phố quan tâm và ngày càng có chiều sâu. Đến nay Phủ Lý là đơn vị luôn giữ ổn định và có bước phát triển, quốc phòng - an ninh được đảm bảo, không có điểm nóng, đột xuất, bất ngờ. Phong trào "Thi đua quyết thắng" hàng năm, phong trào "Thi đua đột kích", " Thi đua cao điểm" cho từng đợt để thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng của thành phố thực sự là đòn bẩy cho các hoạt động của ngành quân sự thành phố góp phần nâng cao trình độ và xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Đặc biệt những năm gần đây, phong trào thi đua xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị tạo được sự chuyển biến tích cực về lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, viên chức. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí cán bộ chủ chốt từ Thành phố đến cơ sở đã nêu cao tính tiền phong gương mẫu, nói đi đôi với làm, đi đầu trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động, đồng thời tích cực hướng dẫn, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước... góp phần xây dựng đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

IMG_1900.JPG

Từ những phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc, các tấm gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, được các ngành, các cấp tặng thưởng nhiều danh hiệu và hình thức khen thưởng xứng đáng. Trong 5 năm, Thành phố có 5 tập thể được nhận Cờ thi đua của Chính phủ, 9 tập thể, 4 cá nhân được nhận Huân chương Lao động các loại, 02 tập thể và 12 cá nhân được TTCP tặng bằng Khen. 24 đơn vị được nhận cờ thi đua của UBND Tỉnh; 93 đơn vị được tặng danh hiệu TTLĐXS, 29 cá nhân đạt danh hiệu CSTĐ cấp Tỉnh. Trong 5 năm, Chủ tịch UBND thành phố đã tặng giấy khen cho 1.608 tập thể và 3.278 cá nhân; Công nhận danh hiệu lao động tiên tiến cho 432 tập thể; 6.209 cá nhân và 851 Chiến sỹ thi đua cơ sở.

IMG_1935.JPG

Phát biểu tại Hội nghị, đ/c Đinh Thị Lụa- Tỉnh ủy viên, phó chủ tịch UBND Tỉnh ghi nhận, biểu dương đánh giá cao những kết quả đạt được phong trào thi đua và công tác thi đua – khen thưởng của Thành phố Phủ Lý, giai đoạn 2015 – 2020. Để phong trào thi đua yêu nước năm 2020 và những năm tiếp theo trở thành động lực mạnh mẽ trong xây dựng và phát triển Thành phố cần thường xuyên tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, tạo môi trường để cán bộ, công chức, viên chức và hệ thống chính trị cùng vào cuộc, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước; làm cho phong trào thi đua diễn ra thiết thực, trở thành động lực thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

IMG_1941.JPG
IMG_1946.JPG

IMG_1946.JPG

Tại hội nghị, Thành phố đã biểu dương, khen thưởng cho 17 tập thể và 33 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015- 2020.

IMG_1906.JPG

Kết thúc hội nghị đ/c Nguyễn Anh Chức- Tỉnh ủy viên, phó bí thư Thành ủy, chủ tịch UBND thành phố đã lên phát động thi đua. Đồng chí nhấn mạnh: Năm 2020 và những năm tiếp theo có vị trí đặc biệt quan trọng, quyết định việc hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng đề ra, đồng thời diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Mục tiêu chung của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Phủ Lý là tập trung đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, phát triển đô thị đi đôi với giữ vững ổn định về an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh. Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển kinh tế nhanh, bền vững. Hướng tới xây dựng đô thị thông minh, xây dựng thành phố Phủ Lý trở thành đô thị loại I trước năm 2030. Phấn đấu đến năm 2025 thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 114,8 triệu đồng/người/năm; cơ cấu kinh tế: Công nghiệp – Xây dựng 50,91%; Thương mại, dịch vụ 48,04%; Nông, lâm nghiệp, thủy sản 1,05%. Chú trọng phát triển giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Thực hiện tốt cuộc vân động “xây dựng nếp sống văn minh đô thị, người Thành phố văn minh thanh lịch" cùng với các chính sách xã hội, giải quyết có hiệu quả vấn đề việc làm cho người lao động và giảm nghèo. Đẩy mạnh sự nghiệp chăm sóc sức khoẻ nhân dân, phát triển văn hoá - thông tin, thể thao. Tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ đột phá: đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và người đứng đầu các cấp; xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, ưu tiên hệ thống giao thông kết nối các phân khu chức năng; tập trung nguồn lực thu hút đầu tư và phát triển thương mại dịch vụ./.​