Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc phê duyệt báo cáo KTKT và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo, chỉnh trang các tuyến đườ...

Văn bản Chỉ đạo điều hành  
Quyết định về việc phê duyệt báo cáo KTKT và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo, chỉnh trang các tuyến đường xung quanh hồ A1, phường Liêm Chính, thành phố Phủ Lý
Tin liên quan