Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sáng ngày 12/01/2024 các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Nam, Công an thành phố Phủ Lý phối hợp với trường Cao đẳng Nghề Hà Nam tổ chức Hội nghị tuyên truyền....

Thông tin cần biết  
Sáng ngày 12/01/2024 các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Nam, Công an thành phố Phủ Lý phối hợp với trường Cao đẳng Nghề Hà Nam tổ chức Hội nghị tuyên truyền....

Sáng ngày 12/01/2024 các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Nam, Công an thành phố Phủ Lý phối hợp với trường Cao đẳng Nghề Hà Nam tổ chức Hội nghị tuyên truyền về nhận biết các hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng; tuyên truyền phòng chống các hành vi vi phạm về Pháo và thực hiện các quy định về sử dụng pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tuyên truyền về Luật giao thông đường bộ đến 300 học sinh, sinh viên trường Cao Đẳng Nghề Hà Nam và ký Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự giữa CAP Quang Trung và trường Cao đẳng Nghề Hà Nam.

          Phòng PA03 tuyên truyền về nhận biết các hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

1.png


Phòng PC06 tuyên truyền phòng chống các hành vi vi phạm về Pháo và thực hiện các quy định về sử dụng pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

2.png

Đội Cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố Phủ Lý, tuyên truyền các quy định của Luật giao thông đường bộ.

3.png

          Công an phường Quang Trung và trường Cao đẳng Nghề Hà Nam ký Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự.

4.png​​​ 

          Sau buổi tuyên truyền các em học sinh có thêm kiến thức về các hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng để phòng tránh; nhận biết hành vi vi phạm về Pháo và thực hiện các quy định về sử dụng pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; đồng thời nâng cao ý thức chấp hành các quy định của Pháp luật về trật tự an toàn giao thông, tránh xảy ra tai nạn giao thông đối với các em học sinh.