Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thành phố Phủ Lý hoàn thành đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2023-2028

Tin tức - Sự kiện  
Thành phố Phủ Lý hoàn thành đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2023-2028

Sau khi tổ chức đại hội điểm Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Kim Bình, nhiệm kỳ 2023 - 2028 vào cuối tháng 12 /2022, Ban Thường vụ Hội Nông dân TP Phủ Lý đã  tham mưu cho Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo Đảng ủy 16 xã, phường còn lại ( có sản xuất nông nghiệp) tổ chức đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở trên địa bàn.

608_3745.00_00_15_06.Still182.jpg
608_3745.00_00_46_39.Still189.jpg

Đến ngày 28/3/2023, Thành phố Phủ Lý có 17/17 =100% cơ sở hội đã hoàn thành việc tổ chức đại hội. Công tác tổ chức đại hội được các cơ sở hội thực hiện đúng hướng dẫn, bầu cử đúng theo Đề án được phê duyệt. Qua đánh giá, công tác tổ chức Đại hội được các đơn vị thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình, đảm bảo nguyên tắc, đầy đủ nội dung theo hướng dẫn của điều lệ hội ND Việt nam. Các báo cáo trình tại Đại hội đánh giá đúng tình hình, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ qua và xác định được mục tiêu, phương hướng, giải pháp phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới. Công tác nhân sự đảm bảo đúng quy trình, cơ cấu, thực hiện nghiêm túc quy chế bầu cử. Qua kết quả đại hội, tổng số ủy viên Ban Chấp hành hội nông dân cấp cơ sở nhiệm kỳ 2023 – 2028 được bầu là 161 đồng chí, 51 đồng chí được bầu vào Ban Thường vụ nhiệm kỳ mới. Qua đại hội, các cơ sở hội đã bầu ra đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên gồm 153 đồng chí. Kết quả bầu Ban thường vụ, chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội với tỷ lệ đạt 100 %. 

Dzung.00_00_35_11.Still648.bmp 

Phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2023-2028 với chủ đề: Đoàn kết- đổi mới- hội nhập- phát triển bền vững". Hội Nông dân các đơn vị phường xã của Thành phố phấn đấu hàng năm tổ chức tuyên truyền phổ biến các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến 100% cán bộ hội viên. Số gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa từ 98% trở lên. 65-85% số hộ đăng ký đạt danh hiệu SXKD giỏi hàng năm….

Sau khi hoàn thành đại hội cấp cơ sở, Hội Nông dân TP Phủ Lý tiếp tục hoàn thành đề án nhân sự của đơn vị theo hướng dẫn của Hội cấp trên, đảm bảo số lượng, chất lượng, cơ cấu hợp lý; chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện cho việc tổ chức đại hội đại biểu hội nông dân Thành phố Phủ Lý khóa X, nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng thời tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội Nông dân toàn Thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động thi đua đến toàn thể cán bộ, hội viên. Đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động, sản xuất, nhất là phong trào sản xuất - kinh doanh giỏi, hỗ trợ nhau trong sản xuất, chăn nuôi; góp phần giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống cho nông dân...

Thành công của Đại hội đại biểu Hội Nông dân cơ sở được đánh giá là tiền đề để Hội Nông dân Thành phố  tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân Thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 dự kiến tổ chức vào đầu tháng 5 /2023.​


Tin liên quan