Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thành phố Phủ Lý tổ chức hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Đề án số 06, triển khai kế hoạch số 55/KH - UBND ngày 16/3/2023 của UBND thành phố và ký cam kết thực hiện nhiệm vụ của đề án 06 năm 2023.

Tin tức - Sự kiện  
Thành phố Phủ Lý tổ chức hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Đề án số 06, triển khai kế hoạch số 55/KH - UBND ngày 16/3/2023 của UBND thành phố và ký cam kết thực hiện nhiệm vụ của đề án 06 năm 2023.
Chiều ngày 3/4/2023, Thành phố Phủ Lý tổ chức hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Đề án số 06, triển khai kế hoạch số 55/KH - UBND ngày 16/3/2023 của UBND thành phố và ký cam kết thực hiện nhiệm vụ của đề án 06 năm 2023.

Dự hội nghị có Đại tá Tô Anh Dũng, UVBTV tỉnh ủy, GĐ Công an tỉnh, tổ phó Thường trực tổ công tác Đề án 06 tỉnh, đ/c Nguyễn Đức Toàn, UVBTV tỉnh ủy, Bí thư thành ủy, chủ tịch HĐND TP, đ/c Nguyễn Thị Phúc Thảo – Phó Bí thư TT Thành ủy, đ/c Nguyễn Hữu Chương - Ủy viên BTV Thành ủy – Phó chủ tịch HĐND TP, đ/c Trương Quốc Bảo, tỉnh ủy viên, phó Bí thư Thành ủy, chủ tịch UBND TP, các thành viên Tổ công tác triển khai Đề án 06 của thành phố; đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể của thành phố, cùng các thành viên Tổ công tác Đề án 06 các xã, phường.

Sequence 04.00_16_54_10.Still002.jpg
Sequence 04.00_16_30_22.Still022.jpg

Theo báo cáo qua 1 năm triển khai thực hiện Đề án 06 “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, thành phố Phủ Lý đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện Đề án 06 theo yêu cầu đề ra, chủ động ban hành nhiều Kế hoạch, Công văn để cụ thể hóa, phân công, giao trách nhiệm cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện. Công tác triển khai của thành phố Phủ Lý có sự đồng bộ, toàn diện, thể hiện sự đồng lòng, quyết tâm của các cấp, các ngành, trong  đó Tổ Công tác Đề án 06/CP được thành lập đến 100% Tổ dân phố, thôn trên địa bàn thành phố. Việc tổ chức triển khai thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu tích cực triển khai tạo được dư luận đồng tình, ủng hộ đánh giá cao. Việc kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành đã phát huy hiệu quả, đem lại những tiện ích cho người dân. Trong đó với vai trò là cơ quan Thường trực, Công an thành phố đã thường xuyên tham mưu cho UBND thành phố các biện pháp, giải pháp quan trọng để triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án, kịp thời tham mưu UBND thành phố thành lập các Đoàn kiểm tra triển khai thực hiện Đề án 06 kiểm tra và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các đơn vị phường, xã trong quá trình tổ chức thực hiện.

Thành phố đã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo đẩy mạnh việc thực hiện Đề án 06 trên địa bàn thành phố, từ đó tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của các phòng, ban, ngành, UBND các phường, xã và đảng viên, cán bộ, công chức, Nhân dân. Đặc biệt: Thực hiện đợt cao điểm “90 ngày, đêm" triển khai các giải pháp đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của Luật cư trú năm 2020 và tăng cường đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06 do Giám đốc Công an tỉnh phát động, đến ngày 23/3/2023, Công an phường Liêm Chính là một trong 03 đơn vị cấp xã đầu tiên trên địa bàn tỉnh nói riêng và địa bàn cả nước nói chung đã hoàn thành xong cấp CCCD trên địa bàn- vinh dự được Đại tướng Tô Lâm - UV Bộ chính trị - Bộ trưởng Bộ Công an gửi thư khen.  Bên cạnh đó, Công an các phường, xã đã tập trung, tích cực, hăng hái thi đua về đích, đến nay trên địa bàn thành phố đã có 08 phường, xã hoàn thành việc phủ đầy CCCD cho công dân là: phường Lam Hạ, phường Liêm Chính, phường Lương Khánh Thiện, Phường Minh Khai, Phường Thanh Tuyền, Phường Hai Bà Trưng, Xã Trịnh Xá, Xã Liêm Tuyền…Để hoàn thành chỉ tiêu cấp CCCD và kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên địa bàn thành phố. Công an TP đã xác định: Phủ kín CCCD gắn chíp và kích hoạt tài khoản định danh điện tử vừa là quyền lợi cá nhân của mỗi công dân, đồng thời góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính vừa là trách nhiệm xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số. Đến nay Công an TP đã thực hiện số hồ sơ hộ khẩu được 46.111 hộ/167.111 khẩu, đạt 100%, cấp CCCD được 128.620/130.498, đạt 98,5%, kích hoạt tài khoản định danh điện tử thành công là 44.801/130.444, đạt 34,3%. Chỉ đạo Đội Cảnh sát QLHC về TTXH và Công an các phường, xã chủ động quyết tâm cao thực hiện với phương châm “làm hết việc không làm hết giờ", “Vì Nhân dân phục vụ", hoàn thành 100% cấp CCCD gắn chíp và kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân trên địa bàn thành phố.

Tại hội nghị, các đại biểu đã phát biểu tham luận đánh giá kết quả, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thúc đẩy mạnh mẽ việc triển khai Đề án 06 trên địa bàn Thành phố trong thời gian tới.

Sequence 04.00_16_31_10.Still019.jpg

Sequence 04.00_16_34_24.Still009 (1).jpg

Sequence 04.00_16_31_15.Still021.jpg

Sequence 04.00_16_36_26.Still008.jpg

Để thực hiện có hiệu quả và hoàn thành các mục tiêu của Đề án 06 trong năm 2023, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trương Quốc Bảo – tỉnh ủy viên – Phó bí thư thành ủy- Chủ tịch UBND TP - Tổ trưởng Tổ công tác triển khai đề án 06 Thành phố ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của các ban, ngành, địa phương; sự chỉ đạo quyết liệt của các thành viên Ban Chỉ đạo Đề án 06 với vai trò nòng cốt của lực lượng Công an, sự đồng lòng ủng hộ của quần chúng nhân dân trong triển khai các nhiệm vụ của Đề án 06 trên địa bàn toàn TP. Với quyết tâm hoàn thành các nội dung Đề án 06 của Chính phủ, đ/c chủ tịch UBND Thành phố đã triển khai kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" trên địa bàn TP và Phát động “ Tháng cao điểm Phủ kín căn cước công dân gắn chíp và kích hoạt tài khoản định danh điện tử". Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, Thành Phố Phủ Lý tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các ban, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo"; Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong triển khai Đề án 06. Thường xuyên đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp bảo đảm công khai, minh bạch, cá thể hóa trách nhiệm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Chủ động rà soát các trang thiết bị đã được trang cấp, tạo điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp và người dân thực hiện các dịch vụ công; Thực hiện tốt công tác tuyên truyền để người dân biết, hiểu và thực hiện, đặc biệt tuyên truyền về tính ưu việt, sự cần thiết sử dụng căn cước công dân gắn chíp; Tổ chức phát động phong trào thi đua tại các đơn vị, thực hiện Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 16/3/2023 của UBND thành phố, tập trung nguồn nhân lực thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các phường, xã phát động thi đua, tập trung tối đa nguồn nhân lực, huy động các lực lượng của thôn, tổ hỗ trợ việc cấp căn cước công dân. Phát huy tính tích cực của các tổ công tác đề án 06 các phường, xã, các thôn, tổ dân phố, tổ công nghệ số cộng đồng hướng dẫn, hỗ trợ nhân dân thực hiện kích hoạt tài khoản định danh điện tử; Công an thành phố phát động thi đua phong trào: “Tháng cao điểm phủ kín căn cước công dân gắn chíp và kích hoạt tài khoản định danh điện tử".  Rà soát công dân chưa làm căn cước công dân, quyết tâm hoàn thành mục tiêu 100% công dân trên địa bàn thành phố và công dân có hộ khẩu thường trú ở thành phố Phủ Lý nhưng tạm trú tại các tỉnh, thành trên cả nước đều được cấp căn cước công dân và kích hoạt định danh điện tử. Phấn đấu hoàn thành cấp căn cước công dân cho công dân đủ điều kiện trước 15/4/2023 và kích hoạt tài khoản định danh điện tử để phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu trước ngày 30/4/2023. Đồng thời, tiếp tục duy trì, hướng dẫn công dân đến độ tuổi làm căn cước công dân.

Sequence 04.00_16_41_17.Still017.jpg

Tại hội nghị, đại diện tổ công tác Đề án 06 6 phường, xã gồm : Minh Khai, Lương Khánh Thiện, Liêm Chính, Trịnh Xá, Liêm Tiết và Phù vân đã ký cam kết thực hiện nhiệm vụ của đề án 06 năm 2023.

Sequence 04.00_16_34_17.Still010.jpg
Sequence 04.00_16_35_15.Still011 (1).jpg

Sequence 04.00_16_32_05.Still012.jpg
Sequence 04.00_16_30_20.Still013.jpg

Sequence 04.00_16_25_09.Still015.jpg

Sequence 04.00_16_32_26.Still016.jpg

Cũng tại hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện đề án 06 trên địa bàn Thành phố Phủ Lý Đại tá Tô Anh Dũng – UV BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư" cho 407 cá nhân của TP; 01 tập thể và 02 cá nhân được nhận Bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh; 05 tập thể và 12 cá nhân được nhận giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh; 6 tập thể và 11 cá nhân được nhận giấy khen của UBND Thành phố; 05 tập thể và 9 cá nhân vinh dự được Chủ tịch UBND Thành phố khen thưởng đột xuất vì đã có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện đề án 06./.​