Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thành uỷ Phủ Lý tổ chức hội nghị rà soát, quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026, 2025-2030, 2026-2031

Tin tức - Sự kiện  
Thành uỷ Phủ Lý tổ chức hội nghị rà soát, quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026, 2025-2030, 2026-2031
Sáng ngày 22/2/2024, Thành uỷ Phủ Lý tổ chức hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026, 2025-2030, 2026-2031 đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2024.

Về dự đại biểu tỉnh có đại diện lãnh đạo phòng nghiệp vụ các Ban xây dựng Đảng Tỉnh uỷ. Đại biểu thành phố có đồng chí Nguyễn Đức Toàn, UVBTV tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; đồng chí Nguyễn Thị Phúc Thảo, Phó Bí thư thường trực Thành uỷ; đồng chí Đỗ Hoàng Hải, Tỉnh uỷ viên, Phó Bí thư thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, thường trực HĐND - lãnh đạo UBND thành phố; ủy viên BCH đảng bộ thành phố; các đ/c là trưởng các phòng, ban, ngành, UBMTTQ và các đoàn thể thuộc Thành ủy - UBND thành phố; các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các phường, xã.

Dzung.00_00_05_05.Still125.jpg
Dzung.00_00_17_14.Still126.jpg

Dzung.00_00_42_22.Still128.jpg

Dzung.00_01_01_01.Still130.jpg

Phát biểu quán triệt về công tác cán bộ lãnh đạo quản lý, đồng chí Nguyễn Đức Toàn, UVBTV tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP nhấn mạnh: Hội nghị lần này có ý nghĩa rất quan trọng trong việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của Thành phố nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026, 2025-2030, 2026-2031. Do đó, đề nghị các đồng chí lãnh đạo chủ chốt các phòng, ban, ngành, đoàn thể của Thành phố và các đơn vị phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ, khách quan, công tâm trong việc nghiên cứu kỹ văn bản, hướng dẫn đã được phổ biến để thực hiện quy trình nhân sự đảm bảo đúng quy định, đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển của Thành phố trong thời gian tới.

Dzung.00_01_31_07.Still134.jpg

Dzung.00_01_47_21.Still135.jpg

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã được nghe đồng chí Đỗ Thị Thu Huế - Uỷ viên BTV thành uỷ - Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ thông qua nội dung ra soát, bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý nhiệm kỳ 2020-2025; 2021 - 2026; 2025  - 2030; 2026 – 2031 diện Ban thường vụ Tỉnh uỷ và Ban thường vụ Thành uỷ quản lý.

Dzung.00_01_17_00.Still133.jpg

Trên cơ sở đó, các đại biểu đã tiến hành thảo luận thống nhất cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình giới thiệu nguồn nhân sự và tiến hành giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín đối với các đồng chí được giới thiệu quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025; 2021 - 2026; 2025  - 2030; 2026 - 2031. ​

Thông qua hội nghị, nhằm bổ sung để hoàn thiện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch nhân sự, các chức danh lãnh đạo chủ chốt của thành phố và các ngành, nhiệm kỳ 2020-2025; 2021 - 2026 và nhiệm kỳ 2025-2030; 2026 - 2031. Việc bổ sung quy hoạch cán bộ tạo sự chủ động về cán bộ trong nhiệm kỳ và chiến lược trong công tác cán bộ. Đảo đảm tính kế thừa, phát triển và sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ, giữ vững đoàn kết nội bộ và sự ổn định chính trị của địa phương. Qua bổ sung quy hoạch cán bộ và xây dựng quy hoạch cán bộ sẽ phát hiện nguồn cán bộ trẻ có đức, có tài, có triển vọng về khả năng lãnh đạo, quản lý, đưa vào quy hoạch để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn các chức danh lãnh đạo, quản lý, đáp ứng nhiệm vụ chính trị trước mắt và lâu dài của Thành phố./.​