Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thư chúc tết xuân Giáp Thìn 2024 của đồng chí Đỗ Hoàng Hải- Tỉnh uỷ viên- Phó bí thư Thành uỷ- Chủ tịch UBND Thành phố Phủ Lý.

Tin tức - Sự kiện  
Thư chúc tết xuân Giáp Thìn 2024 của đồng chí Đỗ Hoàng Hải- Tỉnh uỷ viên- Phó bí thư Thành uỷ- Chủ tịch UBND Thành phố Phủ Lý.