Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND thành phố Phủ Lý tổ chức phiên họp Uỷ viên Ủy ban thành phố (kỳ họp thứ 19), nhiệm kỳ 2021-2026.

Tin tức - Sự kiện  
UBND thành phố Phủ Lý tổ chức phiên họp Uỷ viên Ủy ban thành phố (kỳ họp thứ 19), nhiệm kỳ 2021-2026.
Chiều ngày 25/5/2023, UBND thành phố Phủ Lý tổ chức phiên họp Uỷ viên Ủy ban (kỳ họp thứ 19), nhiệm kỳ 2021-2026. Dự và chủ trì kỳ họp có đồng chí Trương Quốc Bảo – Tỉnh ủy viên - Phó bí thư Thành ủ y- Chủ tịch UBND thành phố.

Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tháng 5 và chương trình công tác trọng tâm tháng 6 năm 2023 của UBND thành phố. Theo báo cáo đánh giá, trong tháng 5/2023: thu ngân sách của Thành phố ước đạt hơn 402 tỷ đồng; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 1.751 tỷ đồng, tăng 25,3% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 3.083 tỷ đồng, tăng 40,5% so với cùng kỳ năm trước. Lĩnh vực nông nghiệp được chú trọng với các hoạt động chăm sóc lúa, cây màu và phòng trừ sâu bẹnh, dự kiến thu hoạch lúa chiêm xuân vào cuối tháng 5. Công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn được triển khai bám sát các tình hình diễn biến năm 2023. 

quang.00_00_03_16.Still1519.jpg
quang.00_00_29_13.Still1529.jpg

quang.00_00_23_12.Still1525.jpg

Trong tháng UBND Thành phố đã trình UBND Tỉnh thẩm định, xét công nhận xã Đinh Xá đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2022, bổ sung và xây dựng kế hoạch xây dựng xã NTM nâng cao năm 2023 đối với xã Trịnh Xá. Lĩnh vực quy hoạch, quản lý đô thị và tài nguyên môi trường, GPMB được tập trung chỉ đạo sát sao. Trong tháng 5, Thành phố đã phê duyệt 4 phương án bồi thường hỗ trợ GPMB, giá trị 1,8 tỷ đồng, thực hiện chi trả hơn 7 tỷ đồng cho 86 hộ bị ảnh hưởng bởi 10 dự án. Lĩnh vực VHXH được thực hiện tốt, đảm bảo thực hiện chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với người có công. Công tác anh ninh trật tự, quốc phòng quân sự địa phương được đảm bảo, thành phố đã chỉ đạo các đơn vị phường xã thực hiện mô hình điểm của đề án 06, tăng cường các giải pháp để nâng cao tỷ lệ kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên địa bàn thành phố…

Nhiệm vụ trọng tâm tháng 6, Thành phố chuẩn bị chu đáo cho kỳ họp thường lệ giữa năm của HĐND thành phố; Tiếp tục đôn đốc tiến độ thu ngân sách. Tập trung thu hoạch lúa xuân và triển khai kế hoạch vụ mùa. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ GPMB, trọng tâm là các dự án trọng điểm; Đảm tốt kế hoạch tổ chức các kỳ thi và các chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 6, năm học 2023-2024; Xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2023; Tổ chức vòng sơ khảo hội thi hòa giải viên giỏi cấp Thành phố; Chỉ đạo xã Liêm Tuyền và phường Lương Khánh Thiện triển khai mô hình “ công dân số" , xây dựng phương án diễn tập khu vực phòng thủ năm 2023 đối với 8 phường xã…

quang.00_01_14_15.Still1531.jpg
quang.00_00_12_14.Still1527.jpg

Cũng tại phiên họp lần này, UBND thành phố đã ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố; Công bố Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của phòng Kinh tế thành phố; Nghe Trung tâm phát triển quỹ đất báo cáo về công tác Giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng báo cáo tiến độ triển khai các dự án trên địa bàn và các phòng, ban, đơn vị báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ của đơn vị…

quang.00_00_27_10.Still1532.jpg

Tại hội nghị, các phòng ban của thành phố đã thảo luận, trình bày những khó khăn vướng mắc, những ý kiến đề nghị trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, trọng tâm là kế hoạch thu ngân sách, kết quả thực hiện vốn đầu tư công, việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi kỳ họp thường lệ giữa năm HĐND thành phố, việc tiếp tục lắp bổ sung biển số nhà cho các hộ dân …

quang.00_00_53_19.Still1523.jpg
quang.00_01_19_03.Still1521.jpg

Kết luận hội nghị, đồng chí Trương Quốc Bảo – Tỉnh ủy viên - Phó bí thư thành ủy - Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các phòng ban, đơn vị bám sát sự chỉ đạo của UBND Tỉnh tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ, toàn diện các lĩnh vực. Chấn chỉnh ngay tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, lấn chiếm lòng hè đường. Phấn đấu trong 6 tháng cuối năm xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã sau khi có văn bản quy định của Trung ương và của Tỉnh, xây dựng đề án sát nhập, thành lập các phường thuộc Thành phố. Thực hiện tốt các giải pháp thu ngân sách để hoàn thành và vượt kế hoạch thu ngân sách năm 2023…​