Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Về việc lựa chọn đơn vị đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất đối với các lô đất (193 lô) thuộc dự á...

Thông tin cần biết  
Về việc lựa chọn đơn vị đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất đối với các lô đất (193 lô) thuộc dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý.
Về việc lựa chọn đơn vị đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất đối với các lô đất (193 lô) thuộc dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý.​​