Skip Ribbon Commands
Skip to main content

V/v tăng cường công tác quản lý, đảm bảo trật tự đô thị, trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông, sử dụng lòng lề đường, vỉa hè trên địa bàn thành phố Phủ Lý

Xử phạt giao thông  
V/v tăng cường công tác quản lý, đảm bảo trật tự đô thị, trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông, sử dụng lòng lề đường, vỉa hè trên địa bàn thành phố Phủ Lý