Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban Quản lý dự án phát triển đô thị Phủ lý mở gói thầu (PL4 – 06B) tư vấn giám sát thi công, quản lý hợp đồng cho toàn bộ dự án và trợ giúp đấu thầu cho các hợp đồng giai đoạn 2.

Ban Quản lý dự án phát triển đô thị Phủ lý mở gói thầu (PL4 – 06B) tư vấn giám sát thi công, quản lý hợp đồng cho toàn bộ dự án và trợ giúp đấu thầu cho các hợp đồng giai đoạn 2.
Ngày 9/7, Ban Quản lý dự án phát triển đô thị Phủ lý đã tổ chức hội nghị mở thầu gói thầu (PL4 – 06B) tư vấn giám sát thi công, quản lý hợp đồng cho toàn bộ dự án và trợ giúp đấu thầu cho các hợp đồng giai đoạn 2.

 

 

Gói thầu(PL4 – 06B) tư vấn giám sát thi công, quản lý hợp đồng cho toàn bộ dự án và trợ giúp đấu thầu cho các hợp đồng giai đoạn 2, do Ban quản lý dự án phát triển đô thị thành phố Phủ lý là đơn vị mời thầu, đã có 6 đơn vị nhà thầu tham gia, trong đó 5 nhà thầu nộp hồ sơ theo đúng quy định, có hồ sơ đề xuất kỹ thuật đạt yêu cầu theo quy định và được mở hồ sơ đề xuất tài chính. Sau khi các nhà thầu ký xác nhận niêm phong hồ sơ, tổ chuyên gia đấu thầu đã tiến hành mở thầu công khai trước sự chứng kiến của các nhà thầu và các bên liên quan theo quy định. Kết quả, Công ty Meinhardt(Australia) có giá dự thầu chính thức là 37,7 tỷ đồng. Công ty Liên doanh EXP(Canada) có giá dự thầu chính thức là 32,5 tỷ đồng. Công ty liên doanh GETINSA(Tây Ban Nha) có giá dự thầu chính thức là 29,1 tỷ đồng. Công ty WAPCOS( Ấn Độ) có giá dự thầu chính thức là 2,4 tỷ đồng. Công ty Yooshin(Hàn Quốc) có giá dự thầu chính thức cao nhất trị giá 47,1 tỷ đồng.

 

 

Sau hội nghị mở thầu tổ chuyên gia đấu thầu sẽ khẩn trương chấm thầu, nhằm sớm hoàn tất hồ sơ tiến hành thi công dự án. Lễ mở thầu đã diễn ra công khai, dân chủ theo đúng quy định của pháp luật/.

Thúy Nga - Đức Quang