Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Các phòng, ban chuyên môn

Tổ chức bộ máy Các phòng, ban chuyên môn  
Các phòng, ban chuyên môn

Các phòng, ban chuyên môn

1. Văn phòng HĐND-UBND thành phố Phủ Lý

Số điện thoại: 0226.3851098

Địa chỉ thư điện tử: ubndpl@hanam.gov.vn

1.1

 Họ Tên                            Tạ Hồng Điệp

Chức vụ                           Chánh Văn phòng HĐND - UBND 

Năm sinh                         30/10/1978

Quê quán                        Lê Hồ, Kim Bảng, Hà Nam

Trình độ chuyên môn      Thạc sỹ Nông nghiệp, ngành Quản lý đất đai

Trình độ lý luận               Cao cấp

Địa chỉ thư điện tử           tahongdiep@hanam.gov.vn

                                     

1.2

Họ Tên                            Trần Hữu Sáu                          

Chức vụ                          Phó Chánh Văn phòng HĐND - UBND 

Năm sinh                         30/12/1965                                

Quê quán                        Mỹ Xá, Nam Định                     

Trình độ chuyên môn      Đại học Công đoàn, ngành Quản trị kinh doanh  

Trình độ lý luận               Trung cấp

  Địa chỉ thư điện tử:        tranhuusau@hanam.gov.vn

                                       

1.3

Họ Tên                            Dương Thu Hương                        

Chức vụ                          Phó Chánh Văn phòng HĐND - UBND 

Năm sinh                         29/4/1980                                   

Quê quán                        Văn Xá, Kim Bảng, Hà Nam  

Trình độ chuyên môn      Đại học khoa học xã hội và nhân văn 

Trình độ lý luận               Cao cấp

Địa chỉ thư điện tử:          duongthuhuong@hanam.gov.vn

                                       

1.4

Họ Tên                            Trư­ơng Thị Mai Hoa              

Chức vụ                          Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND   

Năm sinh                         6/7/1982                                     

Quê quán                        Tràng An, Bình Lục, Hà Nam   

Trình độ chuyên môn      Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, ngành Văn học

Trình độ lý luận               Cao cấp

Địa chỉ thư điện tử:          truongthimaihoa@hanam.gov.vn

  

2. Phòng Nội Vụ thành phố Phủ Lý

 Số điện thoại: 0226.3851321

 Địa chỉ thư điện tử: phongnv.pl@hanam.gov.vn

                                       

2.1

Họ Tên                            Lê Thị Thu                               

Chức vụ                          Trư­ởng phòng phòng Nội vụ         

Năm sinh                         24/3/1983                                   

Quê quán                        Thanh Châu, Phủ Lý, Hà Nam  

Trình độ chuyên môn      Thạc sỹ Quản lý hành chính công

Trình độ lý luận               Cao cấp   

Địa chỉ thư điện tử:          lethithu@hanam.gov.vn         

                      

2.2

Họ Tên                            Bùi Ngọc Linh                            

Chức vụ                          Phó Trư­ởng phòng Nội vụ         

Năm sinh                         6/9/1991                                  

Quê quán                        Ninh Giang, Hoa Lư, Ninh Bình

Trình độ chuyên môn      Thạc sỹ Quản lý đô thị

Trình độ lý luận               Cao cấp   

Địa chỉ thư điện tử:          buingoclinh@hanam.gov.vn     


3. Phòng LĐTBXH thành phố Phủ Lý

Số điện thoại: 0226.3851029

Địa chỉ thư điện tử: phongldtbxh@hanam.gov.vn

 

3.1

Họ Tên                            Nguyễn Thị Mai Nga              

Chức vụ                          Tr­ưởng phòng Lao động TBXH        

Năm sinh                         9/12/1977                                  

Quê quán                        Thanh Châu, Phủ Lý, Hà Nam  

Trình độ chuyên môn      Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Đại học Thư­ơng mại, khoa Quản trị doanh nghiệp

Trình độ lý luận               Cao cấp

Địa chỉ thư điện tử           nguyenthimainga@hanam.gov.vn


3.2

Họ Tên                            Trần Văn Hồng                       

Chức vụ                          P.Trư­ởng phòng LĐTBXH       

Năm sinh                         22/3/1961                                  

Quê quán                        Minh Thuận  - Vụ Bản - Nam Định         

Trình độ chuyên môn      Cử nhân hành chính, Học viện hành chính quốc gia        

Trình độ lý luận               Cao cấp

Địa chỉ thư điện tử           tranvanhong@hanam.gov.vn

                                       

3.3

 Họ Tên                            Nguyễn Thị Thu Hương                       

Chức vụ                          P.Trư­ởng phòng LĐTBXH       

Năm sinh                         06/9/1978                                  

Quê quán                        Tiên Hiệp - Phủ Lý - Hà Nam         

Trình độ chuyên môn      Cử nhân khoa học, ngành Giáo dục mầm non; Cử nhân ngành Luật.

Trình độ lý luận               Trung cấp

Địa chỉ thư điện tử           nguyenthithuhuonga@hanam.gov.vn

 

3.4

 Họ Tên                            Phạm Thị Ánh Tuyết

Chức vụ                          P.Trư­ởng phòng LĐTBXH       

Năm sinh                         12/1972

Quê quán                        Liêm Tuyền, Phủ Lý, Hà Nam

Trình độ chuyên môn      Đại học Th­ương mại, ngành Kế toán

Trình độ lý luận               Cao cấp

Địa chỉ thư điện tử           phamthianhtuyet.pl@hanam.gov.vn

 

 4. Phòng kinh tế thành phố Phủ Lý

Số điện thoại: 0226.3851058

Địa chỉ thư điện tử: phongkt.pl@hanam.gov.vn

4.1

Họ Tên                            Trần Thị Yến                           

Chức vụ                          Trư­ởng phòng Kinh tế              

Năm sinh                         18/2/1971                                  

Quê quán                        Gia Vân, Gia Viễn, Ninh Bình  

Trình độ chuyên môn      Đại học Nông nghiệp I, ngành nông học 

Trình độ lý luận               Cao cấp

Địa chỉ thư điện tử           tranthiyen.pl@hanam.gov.vn

                                       

4.2

Họ Tên                            Cung Tiến Thành                    

Chức vụ                          Phó Tr­ưởng phòng Kinh tế       

Năm sinh                         24/12/1960                                

Quê quán                        Kim Lũ, Đại Kim, Thanh Trì, Hà Nội      

Trình độ chuyên môn      Kỹ sư­ thuỷ lợi, ngành Thi công, tr­ường Đại học Thuỷ lợi           

Trình độ lý luận               Cao cấp

Địa chỉ thư điện tử           cungtienthanh@hanam.gov.vn

                     

5. Phòng tài chính kế hoạch thành phố Phủ Lý

 Số điện thoại: 02263.851100-02263.851586

 Địa chỉ thư điện tử: phongtckt.pl@hanam.gov.vn

5.1

 Họ Tên                            Mai Thị Ngân

Chức vụ                         Trư­ởng phòng Tài chính -Kế hoạch

 Năm sinh                        17/12/1972

Quê quán                        Nga Sơn, Thanh Hóa

Trình độ chuyên môn      Đại học Kinh tế quốc dân

Trình độ lý luận               Cao cấp

Địa chỉ thư điện tử           maithingan@hanam.gov.vn

 

5.2

 Họ Tên                            Phạm Thanh Vân

Chức vụ                          P. Trư­ởng phòng Tài chính -Kế hoạch

Năm sinh                         1/8/1977

Quê quán                        Thanh Hải, Thanh Liêm, Hà Nam

Trình độ chuyên môn      Đại học Th­ương mại, ngành Kế toán

Trình độ lý luận               Cao cấp

 Địa chỉ thư điện tử           phamthanhvan@hanam.gov.vn

 

6. Phòng tài nguyên môi trường thành phố Phủ Lý

Số điện thoại: 0226.3851322

Địa chỉ thư điện tử: phongtnmt.pl@hanam.gov.vn


6.1

 Họ Tên                            Trịnh Minh Đức 

Chức vụ                         Trưởng phòng TN-MT

Năm sinh                         30/9/1986

Quê quán                        Thanh Hải, Thanh Liêm, Hà Nam

Trình độ chuyên môn      Thạc sĩ quản lý đất đai

Trình độ lý luận               Cao cấp

Địa chỉ thư điện tử           trinhminhduc@hanam.gov.vn

6.2 

 Họ Tên                           Hà Tuấn Anh 

Chức vụ                          Phó trưởng phòng TN-MT

Năm sinh                         13/3/1969

Quê quán                         Thanh Sơn, Kim Bảng, Hà Nam

Trình độ chuyên môn      Kỹ sĩ quản lý đất đai

Trình độ lý luận               Trung cấp

Địa chỉ thư điện tử          hatuananh@hanam.gov.vn

6.3

 Họ Tên                            Lê Thu Hằng

Chức vụ                         Phó trưởng phòng TN-MT

Năm sinh                        17/4/1977

Quê quán                        Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh

Trình độ chuyên môn      Kỹ sư quản lý đất đai, Thạc sĩ quản lý kinh tế

Trình độ lý luận               Cao cấp

Địa chỉ thư điện tử           lethuhang@hanam.gov.vn


7. Phòng văn hóa thông tin thành phố Phủ Lý

Số điện thoại: 0226.3851341

Địa chỉ thư điện tử: phongvhtt.pl@hanam.gov.vn

 

7.1

 Họ Tên                            Phạm Hồng Dũng

Chức vụ                          Trư­ởng phòng Văn hoá - Thông tin

Năm sinh                         04/12/1979

Quê quán                        Hải Hậu- Nam Định

Trình độ chuyên môn      Thạc sỹ xây dựng Đảng và Chính quyền

Trình độ lý luận               Cao cấp

Địa chỉ thư điện tử           phamhongdung@hanam.gov.vn

 

7.2

 Họ Tên                            Đinh Ngọc Ninh

Chức vụ                          Phó trư­ởng phòng Văn hoá - Thông tin

Năm sinh                         12/8/1970

Quê quán                        Đọi Sơn, Duy Tiên, Hà Nam

Trình độ chuyên môn      Trung cấp Sư phạm nhạc hoạ, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, ngành Quản lý xã hội

Trình độ lý luận               Cao cấp

Địa chỉ thư điện tử           dinhngocninh@hanam.gov.vn

 

7.3

 Họ Tên                            Nguyễn Hữu Hiển

Chức vụ                          Phó trư­ởng phòng Văn hoá - Thông tin

Năm sinh                         15/09/1974

Quê quán                        Liêm Phong, Thanh Liêm, Hà Nam

Trình độ chuyên môn      Cử nhân Luật

Trình độ lý luận               Cao cấp

Địa chỉ thư điện tử           nguyenhuuhien@hanam.gov.vn

 

7.4

 Họ Tên                            Nguyễn Cao Cư­ờng

Chức vụ                          Giám đốc Trung tâm văn hoá - thể  thao

Năm sinh                         20/5/1977

Quê quán                        Nguyễn Uý, Kim Bảng, Hà Nam

Trình độ chuyên môn      Đại học TDTT

Trình độ lý luận               Sơ cấp

Địa chỉ thư điện tử           nguyencaocuong@hanam.gov.vn

 

7.5

 Họ Tên                            Đoàn Thị Huệ

Chức vụ                           Phó Giám đốc Trung tâm văn hoá - thể  thao

Năm sinh                         15/02/1982

Quê quán                        Hòa Mạc, Duy Tiên, Hà Nam

Trình độ chuyên môn      Cử nhân ngành văn hóa bảo tàng

Trình độ lý luận               Trung cấp

Địa chỉ thư điện tử           doanthihue@hanam.gov.vn

 

 8. Phòng quản lý đô thị thành phố Phủ Lý

 Số điện thoại: 0226.3851096

Địa chỉ thư điện tử: phongqldt.pl@hanam.gov.vn

 

8.1

 Họ Tên                           Trương Mạnh Hùng

Chức vụ                          Trư­ởng phòng Quản lý đô thị

Năm sinh                         2/3/1965

Quê quán                        Bình Hoà, Bình Sơn, Quảng Ngãi

Trình độ chuyên môn      Đại học Xây dựng, ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp

Trình độ lý luận               Cao cấp

Địa chỉ thư điện tử           truongmanhhung@hanam.gov.vn

  

8.2

 Họ Tên                            Phạm Minh Đán

Chức vụ                          Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị

Năm sinh                         14/4/1965

Quê quán                        Thuỵ Lôi, Kim Bảng, Hà Nam

Trình độ chuyên môn      Đại học kiến trúc, ngành xây dựng dân dụng công nghiệp

Trình độ lý luận               Cao cấp

Địa chỉ thư điện tử           phamminhdan@hanam.gov.vn

 

8.3

Họ tên                             Nguyễn Tiến Dũng

Chức vụ                          Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị

Năm sinh                        24/11/1982

Quê quán                        Tràng An -Bình Lục - Hà Nam

Trình độ chuyên môn      Thạc sỹ Quản lý kinh tế; ĐH xây dựng, ngành XD dân dụng công nghiệp

Trình độ lý luận               Trung cấp​

Địa chỉ thư điện tử           nguyentiendung.pl@hanam.gov.vn

 

9. Phòng tư pháp thành phố Phủ Lý

 Số điện thoại: 0226.3851792

Địa chỉ thư điện tử: phongtp.pl@hanam.gov.vn

9.1

 Họ Tên                            Nguyễn Thị Thu Trang

Chức vụ                          Trư­ởng phòng Tư­ pháp

Năm sinh                         25/10/1981

Quê quán                        Xã Thanh Hải, Thanh Liêm, Hà Nam

Trình độ chuyên môn      Đại học Luật Hà Nội, Chuyên ngành Tư pháp - Hành chính nhà nước

Trình độ lý luận               Cao cấp

Địa chỉ thư điện tử           nguyenthithutrang@hanam.gov.vn

 

9.2

 Họ Tên                            Trần Hồng Đạt

Chức vụ                          P. Trư­ởng phòng Tư­ pháp

Năm sinh                         29/4/1963

Quê quán                        Nhật Tựu, Kim Bảng, Hà Nam

Trình độ chuyên môn      Đại học Kinh tế Quốc dân, ngành Kinh tế công nghiệp

Trình độ lý luận               Trung cấp 

Địa chỉ thư điện tử           tranhongdat@hanam.gov.vn​

 10. Thanh tra thành phố Phủ Lý

  Số điện thoại: 0226.3851668

Địa chỉ thư điện tử: thanhtra.pl@hanam.gov.vn

 

10.1

Họ Tên                            Trần Đức Kiên

Chức vụ                          Chánh Thanh tra

Năm sinh                         31/5/1982

Quê quán                        Xã Nhân Hưng, Lý Nhân, Hà Nam

Trình độ chuyên môn      Đại học Luật Hà Nội, ngành Luật

Trình độ lý luận               Trung cấp

Địa chỉ thư điện tử           tranduckien.pl@hanam.gov.vn

10.2

 Họ Tên                            Lê Anh Sơn

Chức vụ                          P.Chánh Thanh tra

Năm sinh                         06/10/1985

Quê quán                        Liêm Sơn, Thanh Liêm, Hà Nam

Trình độ chuyên môn      Đại học Luật Hà Nội

Trình độ lý luận               Trung cấp

Địa chỉ thư điện tử           leanhson@hanam.gov.vn

 

11. Phòng y tế thành phố Phủ Lý

 Số điện thoại: 0226.3843775

Địa chỉ thư điện tử: phongyt.pl@hanam.gov.vn

 

11.1

 Họ Tên                            Đậu Hoa L­ưu

Chức vụ                          Trư­ởng phòng Y tế

Năm sinh                         2/3/1975

Quê quán                        Tr­ường Giang, Nông Cống, Thanh Hoá

Trình độ chuyên môn      Cao đẳng Y tế Nam Định, chuyên ngành Hộ sinh; Học viện Hành chính QG, ngành Hành chính học

Trình độ lý luận               Cao cấp

Địa chỉ thư điện tử           dauhoaluu@hanam.gov.vn

 

12. Phòng GD&ĐT thành phố Phủ Lý

  Số điện thoại: 0226.3851087

Địa chỉ thư điện tử: phonggddt.pl@hanam.gov.vn

 

12.1

 Họ Tên                            Trịnh Xuân Thắng

Chức vụ                          Trư­ởng phòng GD & ĐT

Năm sinh                         05/9/1983

Quê quán                        Liêm chung, Phủ Lý, Hà Nam

Trình độ chuyên môn      Thạc sĩ

Trình độ lý luận               Cao cấp

Địa chỉ thư điện tử           Trinhxuanthang@hanam.gov.vn

 

12.2

 Họ Tên                            Đỗ Thị Ánh Tuyết

Chức vụ                          Phó trư­ởng phòng GD & ĐT

Năm sinh                         3/10/1967

Quê quán                        Liêm Chính, Phủ Lý, Hà Nam

Trình độ chuyên môn      Đại học Sư­ phạm, ngành Mầm non

Trình độ lý luận               Trung cấp

Địa chỉ thư điện tử           dothianhtuyet@hanam.gov.vn

 

12.3

 Họ Tên                            Vũ Văn Hiển

Chức vụ                          Phó tr­ưởng phòng GD & ĐT

Năm sinh                         08/01/1961

Quê quán                        Khánh Thiện, Yên Khánh - Ninh Bình

Trình độ chuyên môn      Đại học Sư­ phạm Toán

Trình độ lý luận               Trung cấp

Địa chỉ thư điện tử           vuvanhiena@hanam.gov.vn

 

13. Hội chữ thập đỏ thành phố Phủ Lý

Số điện thoại: 0226.3853817

Địa chỉ thư điện tử: hoictd.pl@hanam.gov.vn

 

13.1

Họ Tên                            Nguyễn Thành Đồng

Chức vụ                          Chủ tịch hội Chữ thập đỏ

Năm sinh                         29/01/1963

Quê quán                        Phù Vân, Phủ Lý, Hà Nam

Trình độ chuyên môn      Học viện Hành chính Quốc gia, ngành Hành chính học

Trình độ lý luận               Trung cấp

Địa chỉ thư điện tử           nguyenthanhdong.pl@hanam.gov.vn

 


13.2

 Họ Tên                            Lê Thị Hiên

Chức vụ                          Phó Chủ tịch hội Chữ thập đỏ

Năm sinh                         17/11/1971

Quê quán                        Thanh Châu, Phủ Lý, Hà Nam

Trình độ chuyên môn      Trung cấp công chức hành chính; Đại học Nông nghiệp I Hà Nội, ngành QLĐĐ; cử nhân Luật Kinh tế

Trình độ lý luận               Trung cấp

Địa chỉ thư điện tử           lethihien@hanam.gov.vn

 

14. Đài phát thanh thành phố Phủ Lý

Số điện thoại: 0226.3851061

Địa chỉ thư điện tử: daipt.pl@hanam.gov.vn

 

14.1

 Họ Tên                            Tạ Ngọc Dũng

Chức vụ                          Trư­ởng Đài phát thanh

Năm sinh                         03/8/1964

Quê quán                        Nam Thành, Nam Trực, Nam Định

Trình độ chuyên môn      Đại học Quốc gia Hà Nội, Cử nhân ngành Công nghệ điện tử viễn thông

Trình độ lý luận               Cao cấp

Địa chỉ thư điện tử           tangocdung@hanam.gov.vn

 

14.2

 Họ Tên                            Dương Thị Hải Yến

Chức vụ                          Phó trư­ởng Đài phát thanh

Năm sinh                         15/02/1979

Quê quán                        Minh Khai, Phủ Lý, Hà Nam

Trình độ chuyên môn      Đại học Khoa học xã hội nhân văn, nghành báo chí

Trình độ lý luận               Trung cấp

Địa chỉ thư điện tử           duongthihaiyen@hanam.gov.vn

 

15. Đội QLTTXD đô thị thành phố Phủ Lý

 Số điện thoại: 0226.3841995

Địa chỉ thư điện tử: doittxd.pl@hanam.gov.vn

 

15.1

 Họ Tên                            Đỗ Mạnh Cường

Chức vụ                          Đội trưởng đội QLTT & XDĐT

Năm sinh                         14/06/1979

Quê quán                        An Nội, Bình Lục, Hà Nam

Trình độ chuyên môn      Cử nhân kinh tế

Trình độ lý luận               Trung cấp

Địa chỉ thư điện tử           domanhcuong@hanam.gov.vn

 

15.2

 Họ Tên                            Nguyễn Tuấn Anh

Chức vụ                          Đội phó đội QLTT & XDĐT

Năm sinh                         01/01/1977

Quê quán                        Chính Lý, Lý Nhân, Hà Nam

Trình độ chuyên môn      Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng

Trình độ lý luận               Trung cấp

Địa chỉ thư điện tử           nguyentuananh@hanam.gov.vn

 

 

16. Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Phủ Lý

 Số điện thoại: 0226.3638888

Địa chỉ thư điện tử: trungtamptqd.pl@hanam.gov.vn

 

16.1

 Họ Tên                            Nguyễn Hữu Thọ

Chức vụ                          Giám đốc

Năm sinh                         3/11/1964

Quê quán                        Liêm Chính, Phủ Lý, Hà Nam

Trình độ chuyên môn      Học viện hành chính Quốc gia, ngành Hành chính học

Trình độ lý luận               Trung cấp

Địa chỉ thư điện tử           nguyenhuutho@hanam.gov.vn

 

16.2

 Họ Tên                            Đỗ Bá Nghĩa

Chức vụ                          Phó giám đốc

Năm sinh                         31/07/1978

Quê quán                        Thuỷ Xuân Tiên, Chư­ơng Mỹ, Hà Nội

Trình độ chuyên môn      Đại học Lâm nghiệp, ngành quản trị kinh doanh

Trình độ lý luận               Trung cấp

Địa chỉ thư điện tử           dobanghia@hanam.gov.vn 

 

16.3

 Họ Tên                            Phan Thế Mỹ

Chức vụ                          Phó giám đốc

Năm sinh                         19/9/1976

Quê quán                        Thanh Châu, Phủ Lý, Hà Nami

Trình độ chuyên môn      Thạc sỹ Quản lý đất đai

Trình độ lý luận               Trung cấp

Địa chỉ thư điện tử           phanthemy@hanam.gov.vn 

 

  16.4

 Họ Tên                            Trần Huy Quân

Chức vụ                          Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất

Năm sinh                         14/11/1978

Quê quán                        Hòa Hậu – Lý Nhân – Hà Nam

Trình độ chuyên môn      Đại học Kỹ thuật công nghiệp ngành Kỹ thuật điện năng

Trình độ lý luận               Trung cấp

Địa chỉ thư điện tử           tranhuyquan@hanam.gov.vn

 

 

17. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Phủ Lý

 Số điện thoại: 0226.3853750

Địa chỉ thư điện tử: banqlda.pl@hanam.gov.vn

 

 17.1

Họ Tên                            Nguyễn Quang Tùng

Chức vụ                          Giám đốc Ban QLDA ĐTXD TP.PL

Năm sinh                         29/8/1974

Quê quán                        Tư­ợng Lĩnh, Kim Bảng, Hà Nam

Trình độ chuyên môn      Thạc sỹ Giao thông, ngành đường sân bay; Đại học Giao thông vận tải, ngành xây dựng cầu đư­ờng

Trình độ lý luận               Cao cấp

Địa chỉ thư điện tử           nguyenquangtung@hanam.gov.vn17.2

 Họ Tên                            Nguyễn Văn Hoàn

Chức vụ                          Phó Giám đốc Ban QLDA ĐTXD TP.PL

Năm sinh                         28/10/1979

Quê quán                        Thanh Sơn, Kim Bảng, Hà Nam

Trình độ chuyên môn      Đại học Nông nghiệp I, kỹ sư­ công trình

Trình độ lý luận               Trung cấp

Địa chỉ thư điện tử           nguyenvanhoan@hanam.gov.vn

 

17.3

 Họ Tên                            Trần Văn Đông

Chức vụ                          Phó Giám đốc Ban QLDA ĐTXD TP.PL

Năm sinh                         07/3/1976

Quê quán                        Tiên Tân – Phủ Lý – Hà Nam

Trình độ chuyên môn      Đại học Thủy Lợi ngành công trình thủy lợi

Trình độ lý luận               Trung cấp

Địa chỉ thư điện tử           tranvandong@hanam.gov.vn

 

 

 18. Ban quản lý dự án phát triển đô thị thành phố Phủ Lý

 Số điện thoại: 0226.3883232

Địa chỉ thư điện tử: banoda.pl@hanam.gov.vn

 

18.1

Họ Tên                            Nguyễn Hà Anh Tuấn

Chức vụ                          Giám đốc Ban QLDA phát triển đô thị Phủ Lý

Năm sinh                         2/9/1973

Quê quán                        Châu Sơn, Phủ Lý, Hà Nam

Trình độ chuyên môn      Thạc sỹ thủy lợi, ngành Kinh tế; Đại học Thuỷ lợi, ngành Công trình thuỷ lợi

Trình độ lý luận               Cao cấp

Địa chỉ thư điện tử           nguyenhaanhtuan@hanam.gov.vn

 

18.2

 Họ Tên                            Trịnh Huy Cư­ờng

Chức vụ                          Phó Giám đốc Ban QLDA phát triển đô thị Phủ Lý

Năm sinh                         16/9/1979

Quê quán                        Bồ Đề, Bình Lục, Hà Nam

Trình độ chuyên môn      Đại học Giao thông vận tải, khoa cầu đư­ờng

Trình độ lý luận               Trung cấp

Địa chỉ thư điện tử           trinhhuycuong@hanam.gov.vn

 

18.3

 Họ Tên                            Phạm Thị Quỳnh Chi

Chức vụ                          Phó  Giám đốc Ban QLDA phát triển đô thị Phủ Lý

Năm sinh                         3/6/1977

Quê quán                        Thanh Hải, Thanh Liêm, Hà Nam

Trình độ chuyên môn      Đại học Tài chính kế toán, ngành Kế toán

Trình độ lý luận               Trung cấp

Địa chỉ thư điện tử           Phamthiquynhchi@hanam.gov.vn

 

18.4

 Họ Tên                            Nguyễn Hồng Thanh

Chức vụ                          Phó  Giám đốc Ban QLDA phát triển đô thị Phủ Lý

Năm sinh                         4/7/1982

Quê quán                        Nhân Thịnh, Lý Nhân, Hà Nam

Trình độ chuyên môn      Đại học Mỏ địa chất, ngành kỹ sư xây dựng công trình

Trình độ lý luận               Trung cấp

Địa chỉ thư điện tử           nguyenhongthanh@hanam.gov.vn

​ 

 19. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố Phủ Lý
Số điện thoại: 0226.388.9959
Địa chỉ thư điện tử: ttdvnn@hanam.gov.vn

19.1
Họ tên                              Vũ Thị Thư
Chức vụ                           Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp
Năm sinh                          03/2/1978
Quê quán                         Liêm Tuyền - Phủ Lý - Hà Nam
Trình độ chuyên môn       Thạc sĩ Nông nghiệp, ngành Thú y
Trình độ lý luận                Trung cấp
Địa chỉ thư điện tử           vuthithu@hanam.gov.vn  

19.2 
Họ tên                              Nguyễn Thị Phương Liên
Chức vụ                           Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp
Năm sinh                          31/01/1983
Quê quán                         Xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam
Trình độ chuyên môn       Đại học Nông nghiệp I - chuyên ngành chăn nuôi thú y
Trình độ lý luận                Trung cấp
Địa chỉ thư điện tử           nguyenthiphuonglien@hanam.gov.vn
Tin liên quan