Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

Chi tiết văn bản  
Số/ký hiệu 231/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/02/2023
Loại văn bản Quyết định ban hành TTHC cấp huyện
Lĩnh vực văn bản
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Hà Nam
Người ký Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam
Trích yếu nội dung Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, thay thế và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam 

Tệp đính kèm