Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

Chi tiết văn bản  
Số/ký hiệu 282/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/03/2023
Loại văn bản Quyết định ban hành TTHC cấp huyện
Lĩnh vực văn bản Lĩnh vực Văn hóa
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Hà Nam
Người ký Chủ tịch UBND tỉnh
Trích yếu nội dung Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Thi đua khen thưởng, Văn hóa, Điện ảnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam
(Bãi Bỏ 2 TTHC)
Tệp đính kèm