Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

Chi tiết văn bản  
Số/ký hiệu 619/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/06/2023
Loại văn bản Quyết định ban hành TTHC cấp huyện
Lĩnh vực văn bản Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Hà Nam
Người ký P. Chủ tịch UBND tỉnh
Trích yếu nội dung Về việc công bố Danh mục TTHC mới ban hành và được sửa đổi bổ sung lĩnh vực đất đai, lĩnh vực tài nguyên nước và lĩnh vực khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam
Tệp đính kèm