Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

Chi tiết văn bản  
Số/ký hiệu 725/QĐ-UBND
Ngày ban hành 03/07/2023
Loại văn bản Quyết định ban hành TTHC cấp xã
Lĩnh vực văn bản Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Hà Nam
Người ký Chủ tịch UBND tỉnh
Trích yếu nội dung Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đo đạc và bản đồ, lĩnh vực khí tượng thủy văn và lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam
Tệp đính kèm