Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

Chi tiết văn bản  
Số/ký hiệu 01/2024/QĐ-UBND
Ngày ban hành 01/01/2024
Loại văn bản Văn bản quy phạm pháp luật
Lĩnh vực văn bản Lĩnh vực Thanh Tra
Cơ quan ban hành UBND Thành phố Phủ Lý
Người ký Chủ tịch UBND thành phố
Trích yếu nội dung Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra thành phố Phủ Lý
Tệp đính kèm