Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

Chi tiết văn bản  
Số/ký hiệu 1626/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/09/2021
Loại văn bản Quyết định ban hành TTHC cấp huyện
Lĩnh vực văn bản Lĩnh vực Xây dựng
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Hà Nam
Người ký Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam
Trích yếu nội dung Về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế, sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ t thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Xây dựng tỉnh Hà Nam
Tệp đính kèm