Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

Chi tiết văn bản  
Số/ký hiệu 11/2022/TT-BVHTTVDL
Ngày ban hành 03/11/2022
Loại văn bản Văn bản quy phạm pháp luật
Lĩnh vực văn bản Lĩnh vực Văn hóa
Cơ quan ban hành
Người ký Bộ Trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Trích yếu nội dung Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản lý, Chủ tịch Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch
Tệp đính kèm