Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

Chi tiết văn bản  
Số/ký hiệu 2313/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/12/2022
Loại văn bản Quyết định ban hành TTHC cấp huyện
Lĩnh vực văn bản Lĩnh vực Tư pháp
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Hà Nam
Người ký Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Trích yếu nội dung

Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới và được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Tư pháp tỉnh Hà Nam (Cấp Huyện)


Tệp đính kèm