Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị sơ kết sản xuất vụ mùa 2016, sơ kết công tác thú y 6 tháng đầu năm 2016, triển khai kế hoạch tiêm vacxin phòng bệnh gia súc, gia cầm vụ thu năm 2016.

Thông tin Kinh tế xã hội  
Hội nghị sơ kết sản xuất vụ mùa 2016, sơ kết công tác thú y 6 tháng đầu năm 2016, triển khai kế hoạch tiêm vacxin phòng bệnh gia súc, gia cầm vụ thu năm 2016.
Ngày 25/7/2016, Uỷ ban nhân dân Thành phố Phủ Lý tổ chức hội nghị sơ kết sản xuất vụ mùa 2016, sơ kết công tác thú y 6 tháng đầu năm 2016, triển khai kế hoạch tiêm vacxin phòng bệnh gia súc, gia cầm vụ thu năm 2016.

           Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí  Nguyễn Thị Vang – Phó GĐ Sở Nông nghiệp và PTNT, đ/c Lê Nguyên Ngọc, Phó chủ tịch UBND Thành phố; đại diện trạm khuyến nông, trạm bảo vệ thực vật; trạm thú y Thành phố, các đồng chí chủ tịch HĐQT- GĐ HTX DV nông nghiệp các phường, xã; trưởng ban chăn nuôi thú y xã.

Theo báo cáo đến ngày 10/7 toàn Thành phố đã hoàn thành kế hoạch gieo cấy vụ mùa với tổng diện tích 3.291,3 ha bằng 101,7 % kế hoạch. Trong đó diện tích cấy lúa là 3.031,5 ha chiếm 101% tổng diện tích; Tổng diện tích cây màu là 259,8 ha trong đó cây ngô 96 ha, đậu tương 22 ha, cây dưa chuột xuất khẩu 8,5 ha, cây rau, đậu các loại 93,5 ha. Hiện nay cây lúa đang ở thời kỳ đẻ nhánh và đẻ nhánh rộ, các đơn vị đã chỉ đạo nông dan chuyển trọng tâm sang chăm bón, trừ cỏ và một số đối tượng dịch hại như chuột , ốc bươu vàng. Cây ngô được 7-9 lá, cây đậu tương đang giai đoạn phân cành ra hoa báo.

          Trong 6 tháng đầu năm sản xuất chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố duy trì ổn định. Tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm không xảy ra dịch bệnh. 6 tháng cuối năm 2016, Thành phố tiếp tục triển khai tiêm phòng bệnh gia súc gia cầm vụ thu bắt đầu trong tháng 9 đến tháng 12 năm 2016.

 

 

 

          Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí  Lê Nguyên Ngọc, Phó chủ tịch UBND Thành phố đề nghị các đơn vị phường, xã nghiêm túc thực hiện tốt các phương án phòng chống thiên tai, tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn nông dân các biện pháp kỹ thuật chăm sóc lúa sau cấy. Trạm khuyến nông, trạm bảo vệ thực vật tăng cường công tác chỉ đạo mạng lưới cán bộ kỹ thuật cơ sở, chuyển giao kỹ thuật đến tận hộ nông dân.  Các tổ chức hội đoàn thể tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan chuyên môn vận động hướng dẫn nông dân thực hiện hiệu quả các biện pháp kỹ thuật đồng bộ để đảm bảo vụ mùa đạt năng xuất chất lượng cao.  Phấn đấu toàn Thành phố thực hiện việc tiêu độc khử trùng, tiêm phòng dịch bệnh gia súc, gia cầm đạt hiệu quả, quyết tâm không để xảy ra dịch bệnh trong 6 tháng cuối năm 2016./.

 

Thúy Nga - Thái Sơn