Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

Thủ tục hành chính cấp xã Lĩnh vực Văn hóa thông tin - Cấp xã  
Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

Trình tự thực hiện:

          -  Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - UBND cấp xã nơi có câu lạc bộ hoạt độnghoặc gửi qua đường bưu điện.

          Ủy ban nhân dân xã tiếp nhận hồ sơ đề nghị công nhận của câu lạc bộ thể thao cơ sở.

          Ủy ban nhân dân xã tổ chức kiểm tra các điều kiện của câu lạc bộ thể thao cơ sở. Nếu không đáp ứng các điều kiện thì phải trả lời bằng văn bản.

           Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định công nhận, trường hợp không công nhận thì phải có văn bản nêu rõ lý do.

          - Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã hoặc qua dịch vụ bưu điện.

      Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu điện.

      Hồ sơ:

      * Thành phần hồ sơ bao gồm:

          - Quyết định thành lập;

          - Danh sách Ban chủ nhiệm;

          - Danh sách hội viên;

          - Địa điểm luyện tập;

          - Quy chế hoạt động.

      * Số lượng hồ sơ:Không quy định

      Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan cấp phép nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

      Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức

      Cơ quan thực hiện TTHC:

      - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định:Chủ tịch UBND cấp xã

      - Cơ quan trực tiếp thực hiện: UBND cấp xã     

  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

      Phí, lệ phí: Không

      Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính.

  Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không

      Căn cứ pháp lý của TTHC:

          - Luật thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006.

          - Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ  quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thế dục, Thể thao

          - Thông tư số 18/2011/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định mẫu về tổ chức và hoạt động của câu lạc bộ thể thao cơ sở.