Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xác nhận văn bản thỏa thuận về việc tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích

Thủ tục hành chính cấp xã Lĩnh vực Tài nguyên & Môi trường - Cấp xã  
Xác nhận văn bản thỏa thuận về việc tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích

Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại UBND cấp xã.      

- Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ và đúng thẩm quyền thì xem xét giải quyết.

- Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại UBND cấp xã.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại UBND cấp xã.

Hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

  Văn bản thỏa thuận về việc tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích 

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết: 12 ngày làm việc.

Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức

Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân cấp xã

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: UBND cấp xã.

Kết quả thực hiện TTHC:  Xác nhận đăng của UBND cấp xã.

Phí, lệ phí: Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Sau khi đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp nhận việc đăng ký tiếp cận nguồn gen, tổ chức, cá nhân tiến hành ký văn bản thỏa thuận về việc tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được giao quản lý nguồn gen.

Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Đa dạng sinh học năm 2008.

- Nghị định số 65/2010/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2010 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đa dạng sinh học.​