Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

16/05/2022
Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường của dự án " đầu tư cải tạo Nhà máy sản xuất phân bón tổng hợp, thức ăn gia súc"
10/07/2013
Ngày 9/7, Ban Quản lý dự án phát triển đô thị Phủ lý đã tổ chức hội nghị mở thầu gói thầu (PL4 – 06B) tư vấn giám sát thi công, quản lý hợp đồng cho toàn bộ dự án và trợ giúp đấu thầu cho các hợp đồng giai đoạn 2.