Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thêm 2 di tích xếp hạng cấp quốc gia, 8 di tích xếp hạng cấp tỉnh trong năm 2014

Giới thiệu chung Di tích lịch sử, danh thắng  
Thêm 2 di tích xếp hạng cấp quốc gia, 8 di tích xếp hạng cấp tỉnh trong năm 2014

 

* 2 di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia

           Đình Trần Xá thuộc xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân, xây dựng vào thời Hậu Lê, trùng tu lớn vào năm  thứ 14 niên hiệu Gia Long (1815), thờ Đức Thánh Trần cùng các vị thần: Đông Bảng Đại Vương, Tây Hải Đại Vương và Thiếu Bảo Bàn Quận Công có công dạy bảo dân làng cung cách làm ăn. Đình là một công trình kiến trúc quy mô lớn, mặt bằng hình chữ đinh, tiền đường ba gian hai trái, hậu cung hai gian.

Đình Hội Động thuộc xã Đức Lý, huyện Lý Nhân, xây dựng vào thời Hậu Lê, thờ 14 vị thần, đặc biệt là thờ ông Phạm Hữu Tài và vợ là bà Đặng Thị Vinh có công đem tiền của mua ruộng, ao, tu sửa đình, miếu tại làng. Kiến trúc đình quy mô lớn, mặt bằng hình chữ tam, tiền đường 5 gian, trung đường 3 gian, hậu cung 3 gian.

* 8 di tích xếp hạng cấp tỉnh

Đình Trại Hạ, thôn Trại Hạ, xã Liêm Cần, huyện Thanh Liêm.

Đình làng Yên Lạc, xã Đồng Hóa, huyện Kim Bảng.

Đền, chùa Phương Lâm, thôn Phương Lâm, xã Đồng Hóa, huyện Kim Bảng.

Đình Tập Thượng, thôn Tập Thượng, xã La Sơn, huyện Bình Lục.

Địa điểm ghi dấu sự hy sinh của các cụ già và thanh niên thôn Đức Bản, xã Nhân Nghĩa, huyện Lý Nhân trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, tháng 3 năm 1952.

Đình, chùa Nghè, xã Liêm Sơn, huyện Thanh Liêm.

Đình Trà Trữ, xã Tiến Thắng, huyện Lý Nhân.

Từ đường họ Lại - địa điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư khen ngợi họ Lại trong phong trào tòng quân năm 1950, xã Phù Vân, thành phố Phủ Lý./.

 

         

 

Theo Bản tin Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam