Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện tiểu dự án hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án và kế hoạch đấu thầu 18 tháng tiếp theo của tiểu dự án thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam thuộc dự án phát triển các đô thị loại vừa tại Việt Nam.

Danh sách các dự án Các dự án đang triển khai  
Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện tiểu dự án hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án và kế hoạch đấu thầu 18 tháng tiếp theo của tiểu dự án thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam thuộc dự án phát triển các đô thị loại vừa tại Việt Nam.

Tên dự án:  Tiểu dự án phát triển đô thị Thành phố Phủ Lý.

Chủ đầu tư: UBND Thành phố Phủ Lý.

Mục tiêu chính: Điều chỉnh thời gian thực hiện theo QĐ 417 ngày 1/4/2015 của Bộ KH-ĐT; Bổ sung hạng mục tuyết đường phía Bắc cơ sở khám – chữa bệnh bệnh viện Bạch Mai với tuyến đường D4 – N7.

Địa điểm đầu tư (địa điểm xây dựng):  Thành phố Phủ lý

 Lĩnh vực chuyên môn: 

Loại dự án:

Thời gian thực hiện: 

Tổng mức đầu tư (kinh phí dự án): 

Nguồn vốn đầu tư:

Tình trạng dự án:

Xem chi tiết thông tin dự án tại Quyết định 414 ngày 21/4/2015.