Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xây dựng cầu Châu Giang

Danh sách các dự án Các dự án đã hoàn tất  
Xây dựng cầu Châu Giang

Tên dự án: Xây dựng cầu Châu Giang

Chủ đầu tư: UBND thành phố Phủ Lý (ĐV thực hiện: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng số I)

Mục tiêu chính: Là đấu mối quan trọng nối liền trung tâm văn hoá kinh tế của thành phố và khu đô thị Bắc Châu Giang; tạo kiến trúc và cảnh quan đô thị

Địa điểm đầu tư (địa điểm xây dựng): TP Phủ Lý

Lĩnh vực chuyên môn: Giao thông

Loại dự án: Chiều dài 520m, diện tích sử dụng đất 44.596m2

Thời gian thực hiện: 2009

Tổng mức đầu tư (kinh phí dự án): 230,619.0

Nguồn vốn đầu tư:

Tình trạng dự án:

Xem chi tiết thông tin dự án tại Quyết định 604/QĐ-UBND ngày 28/5/2009