Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xây dựng trường mầm non xã Tiên Hải (giai đoạn I); Hạng mục: San lấp mặt bằng, nhà lớp học 6 phòng - 2 tầng

Danh sách các dự án Các dự án đang triển khai  
Xây dựng trường mầm non xã Tiên Hải (giai đoạn I); Hạng mục: San lấp mặt bằng, nhà lớp học 6 phòng - 2 tầng

Tên dự án:  Xây dựng trường mầm non xã Tiên Hải.

Chủ đầu tư: UBND thành phố Phủ Lý (ĐV thực hiện: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng số II)

Mục tiêu chính: Đảm bảo cơ sở vật chất để nâng cao chất lượng học và dạy cho giáo viên, học sinh trường Mầm non. 

 Địa điểm đầu tư (địa điểm xây dựng): Xã Tiên Hải

 Lĩnh vực chuyên môn: Ngành giáo dục

Loại dự án:

Thời gian thực hiện: 2014 - 2015

Tổng mức đầu tư (kinh phí dự án):  6577,249

Nguồn vốn đầu tư

Tình trạng dự án:

 

Xem chi tiết thông tin dự án tại Quyết định 698 ngày 04/6/2014.