Skip Ribbon Commands
Skip to main content

tham gia ý kiến về chế độ chính sách đối với người thực hiện nhiệm vụ khác ở thôn, tổ dân phố

Ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo văn bản  
tham gia ý kiến về chế độ chính sách đối với người thực hiện nhiệm vụ khác ở thôn, tổ dân phố