Skip Ribbon Commands
Skip to main content

góp ý dự thảo Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền phổ biến kiến thức phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy s...

Ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo văn bản  
góp ý dự thảo Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền phổ biến kiến thức phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi giai đoạn 2021 -2030 trên địa bàn tỉnh Hà Nam