Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc khen thưởng các cá nhân có hành động dũng cảm, kịp thời cứu người đuối nước tại khu vực cầu Châu S...

Thông tin khen thưởng, xử phạt  
Quyết định về việc khen thưởng các cá nhân có hành động dũng cảm, kịp thời cứu người đuối nước tại khu vực cầu Châu Sơn- thành phố Phủ Lý