Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Cựu chiến binh giúp nha...

Thông tin khen thưởng, xử phạt  
Quyết định về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi giai đoạn 2016-2021