Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo Về việc thực hiện thí điểm giám sát, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông bằng Camera trên ...

Thông tin cần biết  
Thông báo Về việc thực hiện thí điểm giám sát, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông bằng Camera trên tuyến đường Biên Hòa và tuyến đường Lê Duẩn thuộc địa bàn thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam