Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Về việc thỏa thuận, xin ý kiến về đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1500 Khu dân cư nông thôn kết hợp nhà ở tại khu vực ...

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển  
Về việc thỏa thuận, xin ý kiến về đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1500 Khu dân cư nông thôn kết hợp nhà ở tại khu vực nút giao đường 68m và đường Lê Đức Thọ, thành phố Phủ Lý
Tin liên quan