Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo  
Tên văn bản dự thảo Về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-230 trên địa bàn thành phố
Ngày hết hạn 18/05/2022
Trích yếu nội dung Về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-230 trên địa bàn thành phố
Tệp đính kèm
Danh sách ý kiến đã đóng góp  
Không có dữ liệu.