Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo  
Tên văn bản dự thảo Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) trên địa bàn thành phố Phủ Lý
Ngày hết hạn 15/03/2023
Trích yếu nội dung Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)  trên địa bàn thành phố Phủ Lý !
Tệp đính kèm
Danh sách ý kiến đã đóng góp  
Không có dữ liệu.