Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch thực hiện vận động hiến máu tình nguyện trên địa bàn thành phố Phủ Lý năm 2021