Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 175-QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đẩy mạnh công tác tuyê...

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển  
Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 175-QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Phủ Lý
Tin liên quan