Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả lựa chọn đơn vị thực cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với lô đất A4, A5 thuộc Khu đấu giá quyền sử dụng...

Kết quả lựa chọn đơn vị thực cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với lô đất A4, A5 thuộc Khu đấu giá quyền sử dụng đất tại vị trí xen kẹp trong khu dân cư tại phường LHP, thành phố Phủ Lý - vị trí 2
Tin liên quan