Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo Về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất lô đất A4, A5 thuộc khu đấu giá quyền ...

Thông báo Về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất lô đất A4, A5 thuộc khu đấu giá quyền sử dụng đất tại vị trí xen kẹp trong khu dân cư tại phường Lê Hồng Phong, thành phố
Tin liên quan